Teleentreprenad är en entreprenör som arbetar med byggnation av teleanläggningar i järnväg- och infrastrukturprojekt. Vi bygger opto- och kopparanläggningar samt informationssystem över hela Sverige. Främst som underentreprenör, men vi hyr även ut personal.

 

Copyright Teleentreprenad