FA28 - BEST

Ombyggnation av MOK och Opto samt flytt av teknikhus i samband med att provisoriska spår byggs för Västlänken.

UE åt NRC Group (www.nrcgroup.se)

Utförande tid: 2020-2021

ERTMS MALMBANAN GÄLLIVARE-(RÅTSI) OPTO 2.0

Blåsning och skarvning av ca 365 000 m mikrokabel.

UE åt NYAB (www.nyabab.se)

Utförandetid: 2019

ROSSHYTTAN, BANGÅRDSFÖRLÄNGNING

Nyförläggning och inskarvning av MOK och Opto, blåsfiber till Vxv. Nya avgreningar på MOK. 

UE åt Elektrotjänst i Katrineholm (http://www.elektrotjanst-katrineholm.se/)

Utförandetid: 2019

Diö, Osby och Tunneby - Spårväxelbyten

Omskarvning av MOK och Opto vid läggning av nya spårväxlar i Diö, Osby och Tunneby.

UE åt Infrakraft (www.infrakraft.se)

Utförandetid: 2019

DSP HALLSBERG

Nyförläggning av Opto- och MOK-anläggningar. Blåsning opto till Vxv och styrsystem. 

UE åt NRC Group (www.nrcgroup.se)

Utförandetid: 2019-2020

Copyright Teleentreprenad