Optoblåsning

Vi är utbildade och har utrustning för blåsning av de flesta förekommande storlekarna på kabel och dukt. Vi har även utrustning för kontroll och felsökning vid duktförläggning. Vi är godkända för TRV OPTO 2.0

Optoskarvning

Våra tekniker är certifierade Fibertekniker enligt kraven från SEK och INCERT. Vi utför skarvning och mätningar på alla typer av optokabel.

MOK- och kopparkabel

Vi är certifierade enligt TDOK 2012:1046. Utför alla slags arbeten med kopparkabel i Trafikverkets anläggningar såsom MOK-Skarv, T-avgreningar, Lokalkablar mm.


Informationssystem

Vi har stor kunskap i byggnation och driftsättning av Trafikverkets Informationssystem. Vi installerar och konfigurerar allt från högtalarsystem till Dynamiska skyltar.

Copyright Teleentreprenad